Og??oszenia o wynikach naboru

2019 r.

Informacja o wyniku naboru z dnia 01.02.2019 r. na I stanowisko urzÄ?dnicze - referenta w Miejsko - Gminnym O??rodku Pomocy Spo??ecznej w Barcinie

2018 r.

Informacja o wyniku naboru z dnia 12.09.2018 r. na stanowisko urzÄ?dnicze G????wnej KsiÄ?gowej/G????wnego ksiÄ?gowego ?šrodowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie

Informacja o wyniku naboru z dnia 18.06.2018 r. na stanowisko pracownika kulturalno - o??wiatowego w Dziennym Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie.

Informacja o wyniku naboru z dnia 18.06.2018 r. na stanowisko terapeuty zajÄ?ciowego - opiekun w Dziennym Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie.

Informacja o wyniku naboru z dnia 18.06.2018 r. na stanowisko fizjoterapeuty w Dziennym Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie.

Informacja o wyniku naboru z dnia 13.06.2018 r. na stanowisko referenta w Miejsko-Gminnym O??rodku Pomocy Spo??ecznej w Barcinie.

Informacja o wyniku naboru z dnia 13.06.2018 r. na stanowisko referenta w Miejsko-Gminnym O??rodku Pomocy Spo??ecznej w Barcinie.

Informacja o wyniku naboru z dnia 01.03.2018 r. na stanowisko informatyka w Miejsko-Gminnym O??rodku Pomocy Spo??ecznej w Barcinie.

2017 r.

Informacja o wyniku naboru z dnia 30 listopada 2017 r. na stanowisko referenta w MGOPS w Barcinie.

2016 r.

Protok???? komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko referenta w MGOPS w Barcinie.

Informacja o wyniku naboru z dnia 03.12.2015 r. na stanowisko referenta w MGOPS w Barcinie.


Opublikował: Maciej Gawro??ski
Publikacja dnia: 30.03.2022, 13:29
Dokument oglądany razy: 720
Podpisał: Maciej Gawro??ski
Dokument z dnia: 30.03.2022