Regulamin organizacyjny

Niniejszy dział zawiera dokumenty określające szczegółową organizację oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie oraz w placówkach podległych.

Odnośniki:

Zarządzenie nr 14/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 10 czerwca 2019 roku - w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

- załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Barcinie - Regulamin Organizacyjny Mieszkania Chronionego
- załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Barcinie - Regulamin Organizacyjny DDP "Zacisze"

- załącznik nr 3 - do Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Barcinie
- załącznik nr 1 - do Regulaminu Organizacyjnego DDP "Zacisze"
- załącznik nr 2 - do Regulaminu Organizacyjnego DDP "Zacisze"

Zarządzenie nr 2/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 10 stycznia 2019 roku - w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 1/2019 - Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 2 stycznia 2019 roku - w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie Nr 142/2017 Burmistrza Barcina z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie Nr 89/09 Burmistrza Barcina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie Nr 90/09 Burmistrza Barcina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Środowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 28.03.2024, 15:43
Dokument oglądany razy: 133
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 02.02.2022