Sprawozdania roczne z działalności Ośrodka


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie, na podstawie ustaw: o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy uprawnionym do alimentów, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 163 z późn. zm.) coroczne sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedkłada się Radzie Miejskiej w Barcinie,

Załączniki do pobrania:

Rok 2023

Roczne sprawozdanie z działalności MGOPS w Barcinie za 2023 r.
1. Bilans za 2023 r.
2. Informacja dodatkowa za 2023 r.
3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2023 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 r.
5. Dane do bilansu 2023 r.

Rok 2022

Roczne sprawozdanie z działalności MGOPS w Barcinie za 2022 r.
1. Bilans za 2022 r.
2. Informacja dodatkowa za 2022 r.
3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2022 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 r.
5. Dane do bilansu 2022 r.

Rok 2021

Roczne sprawozdanie z działalności MGOPS w Barcinie za 2021 r.
1. Bilans za 2021 r.
2. Informacja dodatkowa za 2021 r. 3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 r.
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 r.
5. Dane do bilansu 2021 r.

Rok 2020

Roczne sprawozdanie z działalności MGOPS w Barcinie za 2020 r.
1. Bilans za 2020 r.
2. Informacja dodatkowa za 2020 r.
3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2020 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 r.

Rok 2019

Roczne sprawozdanie z działalności MGOPS w Barcinie za 2019 r.
1. Bilans za 2019 r.
2. Informacja dodatkowa za 2019 r.
3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r.

Rok 2018

Roczne sprawozdanie z działalności MGOPS w Barcinie za 2018 r.
1. Bilans za 2018 r.
2. Informacja dodatkowa za 2018 r.
3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r.

Rok 2017

Roczne sprawozdanie z działalności MGOPS w Barcinie za 2017 r.

Rok 2016

Roczne sprawozdanie z działalności MGOPS w Barcinie za 2016 r.

Rok 2015

Roczne sprawozdanie z działalności MGOPS w Barcinie za 2015 r.

Rok 2014

Roczne sprawozdanie z działalności MGOPS w Barcinie za 2014 r.

Rok 2013

Roczne sprawozdanie z działalności MGOPS w Barcinie za 2013 r.


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 10.05.2024, 23:39
Dokument oglądany razy: 83
Podpisał: Mirela Przekwas
Dokument z dnia: 22.06.2023