Strategia

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych określa zakres działań w oparciu o potrzeby społeczne. Celem Strategii jest stworzenie warunków umożliwiających osobom i rodzinom pokonywanie trudnej sytuacji życiowej i doprowadzenie ich do usamodzielnienia się i pełnej integracji ze środowiskiem.

Niniejszy dokument zakłada osiągnięcie w/w celów poprzez określenie zadań, środków i metod realizacji w taki sposób, by doprowadzić do zaspakajania niezbędnych i uzasadnionych potrzeb mieszkańców gminy Barcin.

Strategia jest również dokumentem zmierzającym do ograniczania niekorzystnych zjawisk społecznych i stwarza warunki do poprawy funkcjonowania osób i rodzin wymagających wsparcia społecznego.

Załączniki do pobrania:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Barcin na lata 2020-2027.pdf

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Barcin na lata 2008-2018.pdf


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 02.02.2022, 08:26
Dokument oglądany razy: 571
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 02.02.2022