Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie, ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin.

Wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w MGOPS Barcin.

Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 31.03.2022, 22:11
Dokument oglądany razy: 321