Zamówienia publiczne

To jest archiwalna wersja strony z dnia 30.03.2022, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Dodanie ogłoszenia z dnia 22.11.2023 dotyczącego: „Przygotowywania ciepłych posiłków dla osób dorosłych – klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.”. i przeniesienie do archiwum poprzednich ogłoszeń.

Ogłoszenie nr 1 z dnia 16.01.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty


Ogłoszenie nr 1 z dnia 22.12.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi."strong>

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja uzupełniająca z czynności otwarcia ofert

Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych

Załącznik nr 1 do wezwania do złożenia ofert dodatkowych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania



Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 31.01.2023, 16:07
Dokument oglądany razy: 1 372
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 30.03.2022