Zbiorczy rejestr zmian

Zbiorczy rejestr zmian
 • Druki do pobrania wersja z dnia 22.03.2022, 00:00
  z powodu: dodanie wniosku na swiadczenie pieniezne za zapewnienie zakwaterowania i wyzywienia obywatelom ukrainy
 • 2017 wersja z dnia 31.03.2022, 00:00
  z powodu: Przeniesienie oświadczenia pod stronę nadrzędną: "Oświadczenia majątkowe Dyrektora jednostki"
 • Dzienny Dom Pobytu "Zacisze" wersja z dnia 31.03.2022, 00:00
  z powodu: Przeniesienie elementu do realizowanych zada??
 • Dodatek Os??onowy wersja z dnia 31.03.2022, 00:00
  z powodu: przeniesienie elementu do Realizowanych zada??
 • Kontakt wersja z dnia 31.03.2022, 20:51
  z powodu: edycja zawartych informacji
 • Regulaminy wersja z dnia 01.07.2022, 00:00
  z powodu: Zmiana zarzÄ?dzenia oraz tre??ci regulaminu dot.: Regulamin ??wiadczenia us??ugi teleopieki przez Miejsko - Gminny O??rodek Pomocy Spo??ecznej w Barcinie
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie informacji o wyborze oferty do og??oszenia z dnia 16.01.2023 r.
 • ZarzÄ?dzenie Kierownika Jednostki wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie zarzÄ?dzenia 1/2023 w sprawie: przyjÄ?cia Regulaminu ??wiadczenia us??ugi "Opieka na odleg??o??Ä?"- przez MGOPS w Barcinie
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: dodanie informacji o z??o??onych ofertach
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie Informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zam??wienia
 • Og??oszenia o wynikach naboru wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: ustawienie strony nadrzÄ?dnego Nabory
 • Archiwum wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie og??osze?? archiwalnych 
 • Statut wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie - Uchwała Nr LXX/587/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie
 • Regulamin organizacyjny wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: edycja linku do regulaminu organizacyjnego
 • Regulaminy wersja z dnia 01.07.2022, 00:00
  z powodu: naprawienie linku do regulaminu organizacyjnego
 • Druki do pobrania wersja z dnia 22.03.2022, 00:00
  z powodu: dodanie karty zg??oszenia seniora do programu Os??ona Seniora
 • Regulaminy wersja z dnia 31.03.2022, 00:00
  z powodu: dodanie "Regulamin ??wiadczenia us??ugi teleopieki przez Miejsko - Gminny O??rodek Pomocy Spo??ecznej w Barcinie"
 • Sprawozdania roczne z dzia??alno??ci O??rodka wersja z dnia 22.03.2022, 00:00
  z powodu: dodanie sprawozdania z bilansu za rok 2021
 • ZarzÄ?dzenie Kierownika Jednostki wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: naprawa za??Ä?cznika do zarzÄ?dzenia 5/2022
 • ZarzÄ?dzenie Kierownika Jednostki wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: dodanie zarzÄ?dzenia 5/2022 w sprawie: przyjÄ?cia Regulaminu ??wiadczenia us??ugi "Opieka na odleg??o??Ä?" - przez MGOPS w Barcinie
 • Regulaminy wersja z dnia 01.07.2022, 00:00
  z powodu: UsuniÄ?cie regulaminu u??ytkowania pojazdu
 • ZarzÄ?dzenie Kierownika Jednostki wersja z dnia 01.03.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie zarzÄ?dzenia 4/2023
 • Harmonogram wypłat świadczeń wersja z dnia 10.10.2023, 00:00
  z powodu: dodanie harmonogramu wypłat na II kwartał 2024
 • Plan postępowań wersja z dnia 09.01.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie planu postępowań na rok 2024
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 04.01.2024, 00:00
  z powodu: Dodanie do postępowania nr 1 z dnia 11.01.2024 r. - informacji o wyborze oferty
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie do og??oszenia 24.01.2023 r. informacji o z??o??onych ofertach
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania do og??oszenia z dnia 16.01.2023 r.
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Wstawienie ogłoszenia nr 1 z dnia 23.11.2023.r: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Barcin w 2024 roku”.
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie og??oszenia z dnia 23.11.2022 r. - Miejsko-Gminny O??rodek Pomocy Spo??ecznej w Barcinie zaprasza do z??o??enia oferty na zadanie pn.: â?žPrzygotowywanie ciep??ych posi??k??w dla os??b doros??ych â?? klient??w Miejsko-Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie w okresie 01.01.2023 r. â?? 31.12.2023 r.â?.
 • Nabory wersja z dnia 17.02.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie naboru z dnia 23.08.2023: Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko asystenta rodziny w MGOPS w Barcinie. Nabór dotyczy 1 stanowiska.
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Og??oszenie nr 1 z dnia 22.12.2022 r.PostÄ?powanie o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze??nia 2019 r. - Prawo zam??wie?? publicznych â?ž?šwiadczenie specjalistycznych us??ug opieku??czych dla os??b z zaburzeniami psychicznymi.â?
 • Archiwum wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Archiwizacja ogłoszeń
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie ogłoszenia z dnia 22.11.2023 dotyczącego: „Przygotowywania ciepłych posiłków dla osób dorosłych – klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.”. i przeniesienie do archiwum poprzednich ogłoszeń.
 • Archiwum wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: dodanie zam??wienia do archiwum
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: dodanie ogłoszenia nr 1 z dnia 22.11.2022 - "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Barcin w 2023 roku".
 • Strona główna wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: poprawa liter??wki w s??owie informacja
 • Ocena zasob??w pomocy spo??ecznej wersja z dnia 22.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie OZPS na rok 2022
 • Sprawozdania roczne z działalności Ośrodka wersja z dnia 17.04.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie sprawozdania rocznego  za 2022 rok
 • Harmonogram wyp??at ??wiadcze?? wersja z dnia 22.03.2022, 00:00
  z powodu: edycja harmonogramu
 • ZarzÄ?dzenie Kierownika Jednostki wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie zarzÄ?dzenia nr 2/2023 z dnia 17.02.2023
 • Dodatek Osłonowy wersja z dnia 31.03.2022, 00:00
  z powodu: Edycja treści pod zmiany wprowadzone przez: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego
 • Zarządzenia Kierownika Jednostki wersja z dnia 12.10.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie zarządzenia 11/2023
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie postępowania nr 1 z dnia 21.12.2023 pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2024 r.”
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie zawiadomienia o wyborze oferty do ogłoszenia nr 1 z dnia 08.12.2023 roku
 • ZarzÄ?dzenie Kierownika Jednostki wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie zarzÄ?dzenia 8/22 z dnia 21 lipca 2022
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 04.01.2024, 00:00
  z powodu: Dodanie do postępowania nr 1 z dnia 11.01.2024 - informacji o złożonych ofertach
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 04.01.2024, 00:00
  z powodu: Dodanie do postępowania nr 1 z dnia 11.01.2024 r. - informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie odpowiedzi na zapytanie dotyczące przedmiotu zamówienia do ogłoszenia nr 1 z dnia 08.12.2023 r.
 • Sprawozdania roczne z dzia??alno??ci O??rodka wersja z dnia 22.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie bilansu, informacji dodatkowej, rachunku zysk??w i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz danych do bilansu za 2022 rok
 • Archiwum wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie do archiwum og??oszeni
 • Nabory wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Przeniesienie do archiwum og??oszenia z dnia 15.09.2021 - o naborze na fizjoterapeutÄ?
 • Harmonogram wypłat świadczeń wersja z dnia 10.10.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie harmonogramu na I kwartał 2024 roku
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie og??oszenia nr 1 z dnia 16.01.2023 roku
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: dodanie informacji o wyborze oferty z dnia 23.11.2022
 • Strona główna wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: korekta nazwiska dyrektora
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 wersja z dnia 09.03.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie karty zgłoszeniowej dla uczestnika programu
 • Zarządzenie Kierownika Jednostki wersja z dnia 30.03.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie zarządzenia 6/2023 w sprawie: Powołania Zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barcin na lata 2020-2027
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie zawiadomienia o wyborze oferty z dnia 22.11.2022 og??oszenie nr 1
 • Regulaminy wersja z dnia 01.07.2022, 00:00
  z powodu: UsuniÄ?cie regulaminu wynagrodzenia i pracy
 • Zarządzenie Kierownika Jednostki wersja z dnia 30.03.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie zarządzenia 5/2023
 • ZarzÄ?dzenie Kierownika Jednostki wersja z dnia 01.03.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie zarzÄ?dzenia nr 5/2023 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejsko Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie
 • Informacja RODO wersja z dnia 13.03.2024, 00:00
  z powodu: przeniesienie strony do strony nadrzędnej SAMPO
 • Kontakt Sampo wersja z dnia 13.03.2024, 00:00
  z powodu: edycja wyglądu
 • SAMPO wersja z dnia 13.03.2024, 00:00
  z powodu: edycja treści
 • Strona główna wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: Zmiana imienia i nazwiska Dyrektora MGOPS w Barcinie
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie zawiadomienia o wyborze oferty do ogłoszenia nr 1 z dnia 23.11.2023 r. pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Barcin w 2024 roku”.
 • Zarządzenia Kierownika Jednostki wersja z dnia 09.05.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie zarządzenia 9/2023 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę w 2023 roku
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 04.01.2024, 00:00
  z powodu: Dodanie Postępowania nr 1 z dnia 11.01.2024 r. - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2024 r.”
 • Harmonogram wyp??at ??wiadcze?? wersja z dnia 22.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie harmonogramu na 1 kwarta?? 2023 roku
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie ogłoszenia z dnia 08.12.2023 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym”.
 • Harmonogram wypłat świadczeń wersja z dnia 05.04.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie harmonogramu na IV kwartał 2023
 • Zarządzenia Kierownika Jednostki wersja z dnia 12.10.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie zarządzenia 2/24
 • Sprawozdania roczne z działalności Ośrodka wersja z dnia 22.06.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie sprawozdań księgowych za 2023 rok.
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie zawiadomienia o uniewa??nieniu postÄ?powania do og??oszenia z dnia 22.12.2022 r.
 • Asystent osobisty osoby niepe??nosprawnej - edycja 2023 wersja z dnia 09.03.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie za??Ä?cznik??w dla kandydata na asystenta oraz kandydata na uczestnika programu
 • Dodatki mieszkaniowe wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: zmiana przeciÄ?tnego wynagrodzenia za 2021 rok
 • Dodatki energetyczne wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: Zmiana obwieszczenia oraz wysoko??ci dodatk??w
 • Realizowane zadania wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: edycja podstawy prawnej
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie zawiadomienia o wyborze oferty do ogłoszenia nr 1 z dnia 22.11.2023 r.
 • Harmonogram wyp??at ??wiadcze?? wersja z dnia 22.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie harmonogramu na III kwarta?? 2022 roku.
 • Strona g????wna wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: edycja wyglÄ?du strony
 • Klauzule informacyjne wersja z dnia 07.04.2022, 00:00
  z powodu: przeniesienie do strony nadrzÄ?dnej Ochrona Danych Osobowych
 • Strona główna wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: Zmiana wyglÄ?du tre??ci
 • Sprawozdania roczne z dzia??alno??ci O??rodka wersja z dnia 22.03.2022, 00:00
  z powodu: dodanie sprawozdania rocznego za rok 2021
 • Zarządzenia Kierownika Jednostki wersja z dnia 12.10.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie zarządzenia nr 1/2024 oraz 3/2024
 • Asytent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024 wersja z dnia 06.03.2024, 00:00
  z powodu: Poprawienie tytułu strony
 • Asytent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024 wersja z dnia 06.03.2024, 00:00
  z powodu: Dodanie logotypów na górze ogłoszenia
 • Asytent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024 wersja z dnia 06.03.2024, 00:00
  z powodu: dodanie załącznika plakatu
 • Asytent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024 wersja z dnia 06.03.2024, 00:00
  z powodu: Dodanie załączników oraz regulaminu
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert do ogłoszenia nr 1 z dnia 22.11.2023
 • Harmonogram wyp??at ??wiadcze?? wersja z dnia 22.03.2022, 00:00
  z powodu: dodanie harmonogramu na IV kwarta?? 2022 roku
 • O??wiadczenia majÄ?tkowe pracownik??w wersja z dnia 31.03.2022, 00:00
  z powodu: dodanie o??wiadcze?? majÄ?tkowych pracownik??w za rok 2021
 • Harmonogram wyp??at ??wiadcze?? wersja z dnia 22.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie harmonogramu na drugi kwarta?? 2023 roku
 • Harmonogram wyp??at ??wiadcze?? wersja z dnia 22.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie harmonogramu na II kwarta?? 2022 roku
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 04.01.2024, 00:00
  z powodu: Dodanie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania nr 1 z dnia 21.12.2023
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie informacji o złożonych ofertach do postępowania nr 1 z dnia 21.12.2023
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie do postępowania nr 1 z dnia 21.12.2023 r. - Informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
 • Ocena zasob??w pomocy spo??ecznej wersja z dnia 22.03.2022, 00:00
  z powodu: dodanie sprawozdania OZPS za 2021 rok
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie do og??oszenia nr 1 z dnia 22.12.2022: wezwania do z??o??enia ofert dodatkowych oraz za??Ä?cznika nr 1 do wezwania do z??o??enia ofert dodatkowych
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 00:00
  z powodu: dodanie informacji uzupe??niajÄ?cych z czynno??ci otwarcia ofert do og??oszenia z dnia 22.12.2022
 • ZarzÄ?dzenie Kierownika Jednostki wersja z dnia 22.02.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie zarzÄ?dzenia nr: 3/2023 z dnia 1 marca 2023
 • Świadczenia wychowawcze wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: edycja treści
 • Dodatki mieszkaniowe wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: edycja ustawy
 • Fundusz Alimentacyjny wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: edycja linku ustawy
 • Fundusz Alimentacyjny wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: edycja tre??ci
 • Zesp???? interdyscyplinarny wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: dodanie uchwa??y xvi/161/2020
 • Fundusz Alimentacyjny wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: edycja tre??ci (ortografia)
 • Dodatki mieszkaniowe wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: zmiana autora dokumentu
 • Pomoc spo??eczna wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: edycja kryteri??w dochodowych
 • ZarzÄ?dzenie Kierownika Jednostki wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: Przeniesienie tre??ci do archiwum
 • Archiwum zarządzeń kierownika jednostki wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: dodanie 2021 roku do archiwum
 • Statut wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: zmiana str. nadrzÄ?dnej
 • Strona główna wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: edycja nag????wka strony
 • Strona g????wna wersja z dnia 02.02.2022, 08:01
  z powodu: Przenoszenie tre??ci ze starej strony
 • Zarządzenia Kierownika Jednostki wersja z dnia 09.05.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie zarządzenia 8/23
 • Harmonogram wypłat świadczeń wersja z dnia 05.04.2023, 00:00
  z powodu: Dodanie harmonogramu na III kwartał 2023 roku
 • 2022 wersja z dnia 29.06.2023, 00:00
  z powodu: edycja linku do oświadczenia majątkowego
 • 2022 wersja z dnia 29.06.2023, 00:00
  z powodu: edycja treści, zmiana roku z 2021 na 2022
 • Oświadczenia majątkowe pracowników wersja z dnia 31.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie Oświadczeń majątkowych pracowników za rok 2022
 • O??wiadczenia majÄ?tkowe pracownik??w wersja z dnia 31.03.2022, 00:00
  z powodu: Dodanie o??wiadcze?? majÄ?tkowych za rok 2022
 • Regulaminy wersja z dnia 31.03.2022, 00:00
  z powodu: dodanie Regulaminu u??ytkowania samochodu s??u??bowego w MGOPS w Barcinie
 • ZarzÄ?dzenie Kierownika Jednostki wersja z dnia 02.02.2022, 00:00
  z powodu: dodanie zarzÄ?dzenia 7/22


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 31.03.2022, 20:51
Dokument oglądany razy: 887
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 31.03.2022